Wetgeving jobstudenten | Handleiding voor werkgevers

14 juli 2021

Wetgeving bij jobstudenten.

Een student wandelt jouw bedrijf binnen en vraagt naar een vakantiejob. Dat komt goed uit!
Je kan dat extra paar handen goed gebruiken. Bovendien heb je ook horen waaien dat studentenarbeid zeer voordelig is.
Maar hoe gaat dat dan precies in de praktijk?

Zoals bij elke aanwerving zijn ook voor studentenarbeid de rechten en plichten precies uitgestippeld.
Wij stippen hieronder de belangrijkste punten aan omtrent de Belgische wetgeving bij jobstudenten anno 2021.

475 uren.

De belangrijkste wetgeving bij jobstudenten is de 475-urenregel. Vraag steeds aan de jobstudent hoeveel uren hij/zij reeds heeft gewerkt sinds het begin van het kalenderjaar. Dit kunnen ze checken aan de hand van hun identiteitskaart via Student@work.be.

Een student kan 475 uur (‘het contingent’) tewerkgesteld geworden zonder dat er socialezekerheidsbijdragen bovenop komen. Je betaalt dus enkel een solidariteitsbijdrage van 5,42% en een bijzondere bijdrage van een luttele 0,01%. De jobstudent zelf betaalt op zijn/haar beurt ook een solidariteitsbijdrage van 2,71%. extra. Een student mag evenwel meer werken dan 475 uur, maar dan worden zijn/haar uren in Dimona aangegeven als gelegenheidswerknemer (horeca) of gewone werknemer. Dus vanaf het 475ste uur betaal je de gewone socialezekerheidsbijdragen.

Leuk weetje: in het derde kwartaal geldt de regel van 475u niet. De uren die een student dan presteert tellen dus niet mee voor het contingent van 475 uren per jaar. Dit geldt ook wanneer de 475 uren reeds opgebruikt zijn in het eerste en tweede kwartaal.

Arbeidsovereenkomst bij vakantiejobs.

Vooraleer u een student kan inschrijven via payrolling dient er een arbeidscontract van bepaalde duur opgemaakt te worden. Zonder wettelijke arbeidsovereenkomst kan er geen Dimona aangegeven worden. Wat moet je dus zeker weten vooraleer je een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan opmaken?

  • De volledige naam
  • Geboortedatum
  • Domicilie- en verblijfadres
  • Het overeengekomen loon
  • Jouw paritair comité
  • De werkdagen/uren (inclusief rusttijd van 30 minuten om de 4,5u)
  • Bewijs studentenstatuut

Het loon wordt volledig bepaald door de barema’s van toepassing in het betrokken paritair comité. De eerste drie werkdagen als student worden automatisch als proefperiode beschouwd, dus de samenwerking kan zonder gevolg beëindigd worden door één van de partijen.

Uiteraard bestaat er ook een wetgeving omtrent de leeftijd van jobstudenten. Het is belangrijk te weten of jouw toekomstige jobstudent ouder is dan 16 of 18. Sowieso mag iemand die jonger is dan 16 jaar niet in dienst genomen worden, want dat zou natuurlijk kinderarbeid zijn… Iemand tussen de 16 en 18 jaar mag zelf het contract ondertekenen, bij geschillen worden zij wel vertegenwoordigd door een ouder of voogd.

Werkuren bij studentenjobs.

Volgens de sociale wetgeving mogen de werkuren van de student niet samenvallen met de uren waarop de student verplicht aanwezig dient te zijn in de lessen; zowel de theoretische opleiding als stages en praktijklessen vallen hieronder te verstaan. Los daarvan kunnen jobstudenten wel zeer flexibel ingezet worden, specifiek volgens de nood in jouw organisatie.
Een werkdag wisselen? Een uurtje langer of minder lang? Voor de meeste studenten geen enkel probleem, want ze verdienen graag een centje bij tijdens hun studententijd zo aangenaam mogelijk te maken.

Een student jonger dan 18 mag wel niet langer dan 8 uur per dag en 40 uur per week werken. Een student krijgt na iedere vier en half uur een halfuur rust. Zorg er ook voor dat er minstens 12 uur tussen het einde van een contract en de aanvang van een nieuw contract zitten. In principe mogen studenten niet werken op een zondag, dit geldt echter niet voor de horeca, kleinhandel, toeristische centra of winkels met maandelijkse shopzondagen.

Ziekte, ongevallen en feestdagen bij studentenarbeid.

Een zieke jobstudent heeft net als elke andere werknemer recht op een gewaarborgd loon bij ziekte; voor zolang het ondertekende weekcontract loopt. Ze moeten evenwel langer dan een maand in dienst zijn om recht te hebben op deze uitbetaling. Natuurlijk moeten ze hun doktersbriefje binnenbrengen binnen de wettelijke termijn, meestal is dit twee werkdagen.

Naast het recht op betaalde ziekte volgt de jobstudent ook de wettelijk regeling rond feestdagen, klein verlet en arbeidsongevallen.

Jobstudenten inzetten?
Schrijf ze in met Jobmatch Online Payroll.

We Pay. You Roll.