Een feestdag op zondag voor mijn uitzendkracht?

27 juli 2021

Betaal jij de volgende feestdag – nu zondag – uit aan jouw uitzendkracht(en)? Zondag is het Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart (15 augustus 2021). En dat is één van de 10 wettelijke feestdagen in België. Zoals je weet krijgen jouw vaste medewerkers deze feestdag steeds uitbetaald. Maar wat met jouw uitzendcontracten, hebben zij ook recht op de uitbetaling van de feestdag op zondag 15 augustus 2021?

Wordt een zondagse feestdag uitbetaald aan uitzendkrachten?

Jazeker. Net als een werknemer onder vast contract heeft jouw uitzendkracht recht op zijn/haar feestdag. Maakt niet uit of dit een voltijds of deeltijds contract is, onder bedienden-, arbeiders-, of jobstudentenstatuut. In België hebben alle werknemers recht op een aantal wettelijke feestdagen. Ook als deze valt op een zondag! Dat neemt niet weg dat er voor uitzendarbeid op feestdagen bepaalde voorwaarden gelden.

Vervangingsdag tijdens uitzendperiode

Een vervangingsdag vervangt de feestdag die op een zondag valt. Een feestdag collectief vastleggen is een veelvoorkomende oplossing bij zulke feestdagen. Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of een andere inactiviteitsdag (in veel bedrijven de zaterdag), wordt een vervangingsdag ingepland op een normale activiteitsdag. Is er geen vastgelegde vervangingsdag? dan kan de uitzendkracht deze opnemen de eerstvolgende werkdag (in dit geval maandag 16 aug). Deze vervangingsdag kan men ook opnemen binnen de tijdspanne voorzien in het arbeidsreglement. Hieronder enkele voorbeelden van verschillende situaties.

Vervangingsdag voor uitzendcontract

De feestdag van 15 augustus valt op een zondag (inactiviteitsdag bij de gebruiker). Deze wordt bij de gebruiker collectief vervangen voor alle werknemers door vrijdag 23 juli. De uitzendkracht werkt van 5 tot 31 augustus en zal dus geen recht hebben op de vervangingsdag. Omdat de vervangingsdag in het verleden werd ingepland, wanneer hij nog niet werkte bij je onderneming. 

  • Let op: De uitzendkrachten werkzaam in juli hebben wel recht op uitbetaling van deze vervangingsfeestdag. Ongeacht ze in augustus nog aan het werk zijn.

Vervangingsdag 1 week na uitzendcontract

De feestdag van 15 augustus valt op een zondag (inactiviteitsdag bij de gebruiker). Deze wordt bij de gebruiker collectief vervangen voor alle werknemers door maandag 16 augustus. De uitzendkracht werkt van 26 juli tot 13 augustus en heeft dus wel recht op de vervangingsdag.

  • Want de uitzendkracht heeft minstens 15 dagen onder uitzendcontract gestaan bij jouw bedrijf. Om die reden heeft hij/zij recht op één betaalde feestdag.

Vervangingsdag meer dan 14 dagen na uitzendcontract

De feestdag van 15 augustus valt op een zondag (inactiviteitsdag bij de gebruiker). Deze wordt bij de gebruiker collectief vervangen voor alle werknemers door maandag 6 september. De uitzendkracht werkt van 26 juli 13 augustus (15 dagen), maar heeft geen recht op de vervangingsdag.

  • Omdat de vervangingsdag 14 dagen na het laatste contract valt.

Vervangingsdag feestdag 4 maand na uitzendcontract

De feestdag van 15 augustus valt op een zondag (inactiviteitsdag bij de gebruiker) en wordt bij de gebruiker collectief vervangen voor alle werknemers door vrijdag 17 december. De uitzendkracht werkt van 5 tot 31 augustus en zal dus geen recht hebben op de vervangingsdag van zondag 15 augustus.

Uitzendkracht werkt op de feestdag die op zondag valt

De feestdag van 15 augustus valt op een zondag (gewone activiteitsdag bij de gebruiker !). Deze feestdag geeft niettegenstaande recht op een vervangingsdag. Bij het opmaken van een individuele arbeidsovereenkomst of cao kan men een speciale toeslag vastleggen waarop de uitzendkracht ook recht op heeft.

  • Let op: overuren op een feestdag worden sowieso aan 200% betaald

Uitzendkrachten inschrijven
via Jobmatch Online Payroll?

Contacteer ons hier.

We Pay. You Roll.

????????