Hebben uitzendkrachten recht op een brugdag?

12 oktober 2021

Uitzendmedewerkers hebben recht op 10 betaalde feestdagen, maar hoe zit dat nu met brugdagen? Wanneer een feestdag valt op dinsdag of donderdag wordt er vaak een brugdag ingepland. In 2021 is er nog één brugdag: vrijdag 12 november. 

Ben je van plan een brugdag in te plannen voor jouw medewerkers?
Dan heb je als bedrijf twee opties:

  • Collectieve sluitingsdag
  • Vervangende feestdag

1. Collectieve sluiting

Jouw bedrijf kan kiezen een collectieve sluitingsdag in te plannen op brugdagen. Dit wordt ook wel een jaarlijkse vakantiedag genoemd. Deze sluitingsdagen worden steeds vóór 15 december vastgelegd in de CAO van het komende jaar. 

De uitzendkracht kan op deze collectieve sluitingsdag:

  • Een vakantiedag opnemen
  • Gepresteerde overuren opnemen
  • Een werkloosheidsuitkering aanvragen bij de RVA (bij gebrek aan vakantiedagen)

Let op: werkt jouw uitzendkracht niet op deze dag (4/5e, halftijds uurrooster …)?
Dan kan de dienstvrijstelling niet op een andere dag geplaatst worden.

2. Vervangende feestdag

Veelal is de brugdag een vervangende feestdag. Dit betreft een eerdere of toekomstige feestdag op een inactiviteitsdag. 

Bijvoorbeeld: wanneer een feestdag valt op een zondag kan deze verplaatst worden naar een brugdag. Deze feestdag wordt pas uitbetaald op de dag van de brugdag in plaats van op de feestdag zelf.

Ook deze vervangende feestdagen (oftewel: compensatiedagen) worden op voorhand vastgelegd in de CAO. 

Let op: een uitzendkracht heeft eveneens recht op deze vervangingsdag/brugdag, ook al was deze niet in dienst wanneer de effectieve feestdag plaatsvond. 

Ontdek hoe je eenvoudig compensatiedagen en feestdagen doorgeeft via online payrolling.
Bekijk hier de demo van Jobmatch Online Payroll.