7 vragen rond payrolling beantwoord

09 november 2021

1. Wanneer worden uitzendmedewerkers uitbetaald?

Jobmatch Online Payroll stort iedere donderdag na de prestatieweek het loon aan de uitzendmedewerkers. Om die reden is het belangrijk dat de prestaties na het einde van iedere werkweek gevalideerd worden. Tijdens de betaling wordt rekening gehouden met de bepalingen van het paritair comité (vb. premies, overuren, …), vastgelegd in het eerste contract.

2. Waar vind ik mijn paritair comité terug?

Niet zeker onder welk paritair comité jouw onderneming valt? Neem contact op met jouw  sociaal secretariaat of vraag advies aan de Algemene Directie van de Collectieve  Arbeidsbetrekking.

Een paritair comité wordt opgericht via een Koninklijk Besluit. De collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) verbonden aan ieder specifiek paritair comité bepalen de loon- en arbeidsvoorwaarden in jouw bedrijf.

3. Wat als een payrollcontract vroegtijdig wordt stopgezet?

Uitzendmedewerkers werken steeds met een tijdelijk contract. Indien een zaakvoerder een contract voortijdig wil stopzetten zonder dwingende reden, heeft de uitzendkracht recht op volledige uitbetaling van het contract. Indien de uitzendmedewerker zelf de samenwerking vroegtijdig beëindigd, kan in uitzonderlijke gevallen de werkgever een vergoeding vragen voor de contractueel vastgelegde dagen.

4. Hebben uitzendkrachten recht op een eindejaarspremie?

Ja, deze premie wordt uitbetaald door het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten. Als payrollbedrijf – en dus wettelijke werkgever van de uitzendmedewerkers – betalen we jaarlijks een bepaald bedrag aan dit Sociaal Fonds. Zo ontvangen uitzendkrachten (die minstens 65 dagen ofwel 494 uren hebben gewerkt) automatisch hun eindejaarspremie. 

5. Is er een vastgelegde uitzendperiode bij payrolling?

Nee, indien je een uitzendkracht een vast contract wilt aanbieden, kan dat zonder bijkomende verplichtingen na ieder payrollcontract. Je hoeft dus geen selectiefee te betalen, zoals wanneer de selectie door het uitzendkantoor gebeurt.

6. Hoeveel kost payrolling?

De kostprijs van onze payroll service is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Type tewerkstelling
  • Sectorale bepalingen
  • Aantal payrollcontracten
  • Betalingstermijn

Maak hier een afspraak met één van onze payrollmedewerkers voor een offerte op maat.

7. Hoe werkt online payrolling?

Via online payrolling kan je eenvoudig zelf uitzendcontracten aanmaken zonder tussenkomst van het interimkantoor. Hierbij neem je de werving en selectie in eigen handen, maar hoef je niet meteen een vast contract aan te bieden. Aan de hand van ons digitaal platform kan je eenvoudig zelf kandidaten inschrijven, werkschema’s implementeren, contracten verlengen en prestaties valideren.

Meer weten over payrolling?

Maak een afspraak met een van onze payroll medewerkers