Eindejaarspremie bij uitzendkrachten

15 december 2021

Net zoals jouw vaste werknemers hebben ook uitzendkrachten recht op een eindejaarspremie, maar er is wel een verschil. Aangezien de uitzend- of payrollpartner de wettelijke werkgever is bij interimcontracten moeten zij ervoor zorgen dat de uitzendkrachten hun eindejaarspremie ontvangen. Niet door deze premie rechtstreeks te uit te betalen, maar wel door jaarlijks een bepaald bedrag te storten aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Dit fonds berekent de eindejaarspremie van iedere uitzendkracht en stort deze tijdig op zijn/haar rekening.

Wanneer ontvangen uitzendkrachten hun eindejaarspremie?

Uitzendkrachten ontvangen telkens hun eindejaarsbonus in de laatste twee weken van de maand december, volgend op het refertejaar. De referteperiode voor de eindejaarspremie start op 1 juli en eindigt op 30 juni in het jaar nadien.

Voorbeeld 1: Heeft jouw uitzendkracht gewerkt tussen 01.06.2020 en 30.07.2021?
Dan ontvangt deze de eindejaarspremie in december 2021.

Voorbeeld 2: Heeft jouw uitzendkracht gewerkt tussen 01.06.2021 en 30.07.2022?
Dan ontvangt deze de eindejaarspremie in december 2022.

Voorwaarden eindejaarspremie bij uitzendkrachten

Uitzendkrachten hebben recht op een eindejaarspremie wanneer zij minstens 65 dagen of 494 uren gepresteerd hebben, in een stelsel van een vijfdaagse werkweek.

Werkt jouw uitzendkracht in een stelsel van zes dagen per week? Dan moet deze minstens 78 dagen of 494 uren gewerkt hebben, om recht te hebben op een eindejaarspremie.

Krijgt de uitzendkracht een vast contract onmiddellijk na de uitzendperiode, vóórdat hij/zij 65 (78) of 494 uren gewerkt heeft? Dan wordt het aantal dagen teruggebracht naar 60 (72) dagen of 456 uren.

Hoeveel bedraagt eindejaarspremie bij uitzendkrachten?

De eindejaarspremie voor uitzendkrachten bedraagt 8,33% van het brutoloon.

Net zoals bij het gebruikelijke loon worden hier ook sociale zekerheidsbijdragen en een bedrijfsvoorheffing ingehouden.

  • 13,07% sociale zekerheidsbijdragen
  • 23,33% bedrijfsvoorheffing

Voorbeeld: Stel dat de uitzendkracht € 14/u verdient en 494 uren presteerde

[( € 14 x 494u ) / 100 ] * 8,33 = € 576,10

(€ 576,10 / 100 ) * 13,07 = € 75,30

(€ 576,10 / 100 ) * 23,33 = €134,40

→ € 75,30 + € 134,40 = € 209,70

→ € 576,10 – € 209,70 = € 366,40

Dan ontvangt deze in december – volgend op de referteperiode – een bruto eindejaarspremie van ± € 366,40.
De netto premie bedraagt ongeveer 66% van,  de brutopremie, dus ±  € 241,82