Indexeringen en payroll

18 januari 2022

Het leven wordt steeds duurder… Globaal gezien werd het leven maar liefst 3,2% duurder in 2021. Gelukkig bestaat er zoiets als ‘loonindexatie’. Doordat de lonen om de zoveel tijd herzien worden kan onze koopkracht behouden blijven. De herziening van het loon wordt geëvalueerd op basis van consumptieprijzen en de gezondheidsindex van de laatste vier maanden. 

Loonindexeringen 2022

Wanneer deze loonaanpassingen precies doorgevoerd worden, is afhankelijk van de sectorale CAO. Met hoeveel procent de lonen geïndexeerd worden, verschilt ook per sector. Het grootste paritair comité van België is PC 200 voor bedienden. Hun lonen worden jaarlijks herzien op 1 januari. In 2022 kregen bedienden (PC 200) een loonindexering van 3,58%. Dat cijfer lag een stuk hoger dan wat er verwacht werd in de meeste indexprognoses.

Indexprognoses 2022

Hoe dit indexcijfer zal evolueren in 2022 is nog onzeker, gezien de uitzonderlijke omstandigheden wegens corona. Het Federaal Planbureau heeft op basis van de maandelijkse inflatievooruitzichten een index prognose opgesteld ter leidraad.

Tweejaarlijkse loononderhandelingen

Bij het opmaken van een personeelsbudget in 2022 moet je dus rekening houden met een verhoogd indexpercentage. Daarnaast moet je ook steeds aandacht hebben voor de tweejaarlijkse loonsverhogingen. De loonnorm voor 2021-2022 bedraagt de maximale beschikbare marge van 0,4%.

Indexeringen en payrolling

Jobmatch Online Payroll volgt de loonindexeringen en loonakkoorden dagelijks op. Op die manier worden de lonen van jouw payrollcontracten automatisch aangepast bij iedere wijziging. 

Heb je nog vragen over sectorale bepalingen wat betreft loonindexeringen en loononderhandelingen?
Neem dan contact op met één van onze payrollers.